SilverPark Media AB, Wallenbergsgatan 1A, 412 59 Göteborg, organisationsnummer 559178-3468 är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Här förklarar vi vilka personuppgifter vi lagrar och hur vi använder dem. Denna integritetspolicy gäller för: https://motionscykeln.nu

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på vår webbplats samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret, inklusive namn, e-postadress och webbplats (om dessa fält fylls i), samt IP-adress och användaragentsträng. Denna information samlas in för att underlätta detektering av skräpmeddelanden och för att förbättra säkerheten på webbplatsen.

En anonymiserad sträng från din e-postadress (hash-värde), kan komma att skickas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du har en profilbild registrerad där. Du kan läsa integritetspolicyn för Gravatar på https://automattic.com/privacy/. Om din kommentar godkänns kommer din profilbild att visas offentligt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss så sparar vi din email.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på vår webbplats kommer vi skapa en tillfällig cookie-fil för att se om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna fil innehåller ej personligt identifierbar information och försvinner om stängt din webbläsare.

När du loggar in kommer vi även skapa cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för skärmlayout. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och de för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie finnas kvar i 14 dagar. Om du loggar ut kommer filerna för inloggning tas bort.

Redirections

Om du klickar på en utgående länk till en webbshop, använder vi ett plugin som tillfälligt sparar din IP-adress i en vecka. Denna information hjälper oss att spåra och analysera hur våra besökare interagerar med utgående länkar och hjälper oss att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar som publiceras på denna webbplats kan inkludera innehåll, såsom videoklipp, bilder och texter. Det innehållet från andra webbplatser beter sig på samma sätt som om du besökte den ursprungliga webbplatsen.

Dessa externa webbplatser har möjlighet att samla in information om dig, använda cookie-filer och inkludera ytterligare spårning från tredje part. De kan även övervaka din interaktion med det integrerade innehållet, inklusive spårning av dina aktiviteter om du är inloggad på den externa webbplatsen.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer den och dess metadata sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att kunna hitta och godkänna uppföljningar automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på kontakt@motionscykeln.nu

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter.